Μόνο το σωστά τοποθετημένο πρόσθετο παιδικό κάγκελο είναι ασφαλές κάγκελο!

Είστε γονείς, ενδιαφερόσαστε για την ασφάλεια των παιδιών σας και γι αυτό θα βάλετε πρόσθετα προστατευτικά κάγκελα στο μπαλκόνι σας. Υπάρχουν όμως σημαντικές λεπτομέρειες τις οποίες πρέπει να γνωρίζετε πριν κάνετε την επιλογή σας, λεπτομέρειες που η Protex προσέχει και εφαρμόζει σε κάθε τοποθέτηση και στα 44 χρόνια λειτουργίας της.

Αν ένα πρόσθετο κάγκελο τοποθετηθεί σε απόσταση από το υπάρχον κάγκελο (δημιουργώντας ενδιάμεσο κενό) τότε υπάρχει μεγάλος κίνδυνος το παιδί να το χρησιμοποιήσει σαν σκαλοπάτι για να σκαρφαλώσει, με ολέθρια αποτελέσματα.

Επίσης το ίδιο μπορεί να συμβεί αν το πρόσθετο κάγκελο τοποθετηθεί από την εξωτερική πλευρά του υπάρχοντος καγκέλου, λύσεις που μπορεί να σας προτείνουν κάποιοι άλλοι για τους δικούς τους λόγους.

Αυτές τις λεπτομέρειες (και όχι μόνο) τις προσέχει η Protex και πρέπει να τις προσέξετε και εσείς. Γιατί οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά στην ασφάλεια των παιδιών σας.

Τα προστατευτικά κάγκελα μπαλκονιού της Protex τοποθετούνται δωρεάν από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας. Ξεκινούν πάντα ακριβώς από το πάνω μέρος της κουπαστής ή του στηθαίου και τοποθετούνται μόνο από την εσωτερική πλευρά τους, χωρίς να αφήνουν κανένα κενό ανάμεσα στο υπάρχον και το πρόσθετο κάγκελο. Έτσι εξασφαλίζουμε ότι το παιδί δεν θα μπορέσει ποτέ να τα χρησιμοποιήσει ως σκαλοπάτι και να σκαρφαλώσει, όπως είναι πιθανό να συμβεί σε άλλου τύπου κατασκευές.

Για την ασφάλεια των παιδιών σας επιλέξτε προσεκτικά, επιλέξτε Protex!